Pony meten

Pony MetenPony meten

Jan Wybe Schurer is door de KNHS aangesteld als officieel ponymeter. Alle pony's moeten  alvorens ze aan wedstrijden gaan deelnemen eerst officieel gemeten worden. Het meetresultaat wordt in het paspoort geregistreerd en afgestempeld. Hierna kan er een startkaart aangevraagd worden. Iedere pony moet jaarlijks hermeten worden tot en met zijn achtste levensjaar. Hermetingen moeten zo mogelijk plaats vinden voor 1 April in het betreffende jaar.

In Nederland worden pony's onderverdeeld in categorieën. Om vast te stellen tot welke categorie een pony behoort dient een pony gemeten te worden.

Een pony met hoefijzers is iets hoger dan een onbeslagen dier. Bij een pony met ijzers wordt één centimeter van de gemeten stokmaat afgetrokken. Een rijpony van 1. meter 48,5 met ijzers is dus nog een D – pony.

In Nederland gelden de volgende categorieën:

A pony: tot 1.17 m

B pony: van 1.17 m tot 1.27 m.

C pony : van 1.27 m tot 1.37 m.

D pony : van 1.37 m tot en met 1.48 m.

E pony : tussen 1.48,1 en 1.56,9 m.

Maar als een dier groter is dan 1.48,1 meter is het officieel een paard; de E maat geldt alleen in Nederland, bij de rijpony's. Bij menpony's kennen we geen E pony's en ook in het buitenland is een rijdier van 1.48,1m een paard ! Dat wil dus zeggen dat je met een E pony niet mee kunt doen aan internationale ponywedstrijden.

Paarden en pony's worden gemeten op het hoogste punt van de schoft. De afstand tussen de grond en het hoogste punt van de schoft noem je de stokmaat, deze wordt gemeten met een meetstok.

Bij het meten moet de pony wel vierkant staan en de bodem hard en vlak zijn en het dier moet de hals in een horizontale houding houden.